Новини

Як українці ставляться до принципів сталого виробництва та споживання?

04 листопада

інші новини

У рамках імплементації проекту "Svidomo Made" (Відповідально зроблено в Україні) було проведено соціологічне дослідження, аби виявити ставлення до принципів сталого виробництва та споживання серед споживачів малого та середнього бізнесу. Svidomo Made — це проект Громадської спілки «Made in Ukraine» в партнерстві з Представництвом Міжнародної організації з міграції (MOM) в Україні.

Опитування споживачів проводилося у форматі онлайн інтерв’ю на базі онлайн-панелі Info Sapiens. В рамках дослідження було проведено 814 інтерв’ю з населенням міст, в яких мешкає понад 100 тисяч осіб, віком 25-40 років. 
Опитування МСБ проводилося у форматі телефонних інтерв’ю з керівництвом підприємств. 
В рамках дослідження було проведено 209 інтерв’ю – з кожною категорією МСБ була проведена приблизно однакова кількість інтерв’ю для окремого аналізу: 
•    мікропідприємства (юридичні особи із чисельністю працюючих до 10 осіб) – 69 інтерв’ю
•    малі підприємства (юридичні особи із чисельністю працюючих від 11 до 50 осіб) – 69 інтерв’ю
•    середні підприємства (юридичні особи із чисельністю працюючих від 51 до 250 осіб) – 71 інтерв’ю

Результати опитування споживачів

Чи вважаєте ви себе відповідальним споживачем? Абсолютна більшість опитаних споживачів віком від 25 до 40 років вважають себе відповідальними – 93% загалом. Найменшим цей показник є у віковій категорії чоловіків 35-40 років – 87%, а кожен десятий (12%) з цієї групи не зміг визначитись із відповіддю. Загалом лише 1% опитаних вказали, що вони не є відповідальними споживачами.  Якщо розглядати цей аспект у регіональному розрізі, то найбільша кількість відповідальних споживачів за самооцінкою у респондентів Заходу – 95%, найменша – у Східному та Південному регіонах – по 88% респондентів.

Про який з аспектів соціальної відповідальності бізнесу ви чули та знаєте найбільше? Споживачі найбільше знають про екологічність та захист навколишнього середовища, та захист прав працівників та належні умови праці, як аспекти соціальної відповідальності бізнесу – 76% та 70% опитаних відповідно. Щодо прозорості мереж постачання та відмови від експлуатації працівників знання є досить низьким – 29% та 28% відповідно. Найбільше про екологічність та захист навколишнього середовища як аспект соціальної відповідальності бізнесу знають або чули на Півночі та в Києві – 87% та 86% опитаних споживачів відповідно, найменше у Центрі та на Сході – 69% та 64%. 

Який з аспектів соціальної відповідальності бізнесу є найважливішим для вас? 52% респондентів вважають, що найголовнішим аспектом соціальної відповідальності бізнесу є захист прав працівників та належні умови праці, 33% вказали на екологічність та захист навколишнього середовища. У регіональному розрізі статистика виглядає наступною: 66% опитаних споживачів на Сході вказали на захист прав працівників та належні умови праці як аспект соціальної відповідальності бізнесу (проти 52% загалом), а 18% за екологічність та захист навколишнього середовища (проти 33% загалом). 

Чи доводилось Вам раніше відмовлятись від купівлі товару того чи іншого бренду, через його позицію з соціальних та екологічних питань? Чверть опитаних споживачів (25%) не лише відмовлялись від купівлі товару того чи іншого бренду через його позицію з соціальних та екологічних питань, але й роблять це постійно. Найменше серед таких респондентів жінок віком 35-40 років – лише 16%. 38% загалом вказали, що робили так один або декілька разів, а 37%, що ніколи так не робили. Якщо розглядати це саме питання у розрізі регіону, то 15% респондентів з Півночі зазначили, що не користуються багатьма брендами через його позицію з соціальних та екологічних питань (проти 25% загалом). У Києві та на Заході майже кожен другий опитаний споживач (46% та 45% відповідно) один чи декілька разів відмовлялись від такої купівлі товару чи бренду. 46% респондентів зі Сходу та 45% з Півночі ніколи не відмовлялись від покупок орієнтуючись на позицію бренду.

Чи часто Ви цікавитесь позицією виробників та брендів з соціальних та екологічних питань, екологічними характеристиками товарів? Чверть опитаних споживачів (25%) постійно цікавиться позицією виробників та брендів з соціальних та екологічних питань, екологічних характеристик товарів, для більше половини опитаних (58%) така інформація не є вирішальним фактором для прийняття рішення щодо покупки. Жінки більше цікавляться позицією виробників, ніж чоловіки. По регіонам ситуація наступна: найбільше цікавляться позицією виробників на заході – 27%, найменше на Сході – 25%.

Чи достатньо інформації на Вашу думку надають бренди, щодо своїх мереж постачання? Лише кожен десятий респондент (11%) загалом вказав, що інформації про мережі поставок брендів достатньо, по 40% зазначили, що незважаючи на наявність такої інформації, її потрібно шукати додатково, та що таку інформацію виробник повинен надавати більше. Майже кожного десятого споживача (9%) подібна інформація не цікавить. Серед опитаних споживачів Східного регіону інформація про мережі постачання брендів не цікавить майже кожного п’ятого (18%), а на Заході України таких лише 3%.

Чи готові ви платити більше за бренди, які сповідують принципи відповідального виробництва? Половина (51%) опитаних респондентів задекларували, що вони готові платити більше за бренди, які сповідують принципи відповідального виробництва, 22% не готові, а кожен четвертий (27%) не зміг визначитись із відповіддю на це питання. Найменше готові платити більше за бренди, які сповідують принципи відповідального виробництва респонденти з Півночі (39% готові, а 34% - не готові платити більше), найбільше – респонденти з Заходу, 56%.

Чи вважаєте Ви, що бренди мають більше комунікувати зі споживачами про свою соціальну відповідальність, відповідальне виробництво? Абсолютна більшість (91%) опитаних респондентів вважає, що бренди мають більше комунікувати зі споживачами про свою соціальну відповідальність та відповідальне виробництво. Опитані жінки в цілому більш схильні вказувати на необхідність посилення такої комунікації. Найчастіше так вважають респонденти із Заходу. 

Чи буде для вас корисним наявність маркування від незалежної організації, яке вказує на відповідальне ставлення виробника до навколишнього середовища та своїх працівників? Абсолютна більшість (89%) опитаних респондентів вказали на корисності для них наявності маркування від незалежної організації, яке вказувало б на відповідальне ставлення виробника до навколишнього середовища та своїх працівників. Найменш актуально це було серед опитаних чоловіків віком 25-34 роки (83%), найбільш актуально серед опитаних жінок 25-34 років (95%). Найменш актуальною ідея наявності маркування від незалежної організації щодо відповідального ставлення виробника до навколишнього середовища і працівників виробника, було серед опитаних а Сході (81%), а найбільш актуально серед опитаних на Заході країни (94%).

Результати опитування МСБ

Переважній більшості опитаних (від 73% до 89%) усі запропоновані аспекти відповідального виробництва близькі та опитані готові впроваджувати їх в своєму бізнесі або вже роблять це. 
ТОП-3 аспекти відповідального виробництва, ті, які готові впроваджувати в бізнесі або вже роблять це:
•    Безпечні умови робочого місця (89%). Серед представників середнього бізнесу цей показник сягає 92%. 
•    Гідна оплата праці (86%).
•    Повага до прав людини (в т. ч. недискримінація, та етичний найм) (81%). Водночас, показник вищий серед представників середнього бізнесу порівняно з мікробізнесом (83% vs 75%). 

Опитані представники МСБ оцінили наскільки мотивуватиме кожна з запропонованих причин прийняти стандарт корпоративної сталості.  
Серед усіх причин найбільше мотивує «власні цінності або цінності компанії» (75% загалом мотивує прийняти стандарт). 
Підтримка та заохочення від держави (наприклад, пільгове кредитування або оподаткування) є найменшою мотивацією для МСБ: майже половину (47%) це мотивує прийняти стандарт, водночас третину (32%) не мотивує. Порівнюючи мікро, малий та середній бізнес, найменше мотивує мікробізнес (43% мотивує, 38% не мотивує). 
Перспективи виходу на великий ринок є мотивацією для прийняття стандарту у 61% опитаних, проте спостерігається відмінність у залежності від кількості працівників у компанії: для мікробізнесу це є меншою мотивацією, ніж для середнього бізнесу (48% vs 65% відповідно).   

Попит серед споживачів (мода на відповідальне виробництво, поінформованість споживачів про переваги товарів, вироблених відповідально) мотивує 71% опитаних, успішні приклади відомих компаній та спілкування з ними, обмін досвідом – 64%. 

Переважна більшість опитаних (64%) бачить на даний момент переваги в проходженні незалежної оцінки та отриманні сертифіката відповідності корпоративному стандарту сталості, який включає аспекти гідних умов праці, поваги прав працівників, прозорості мережі постачання, захисту та збереження довкілля. Варто зауважити, що середній бізнес більшою мірою бачить переваги, ніж мікро та малий бізнеси (68% vs 59% та 58% відповідно).
Половині опитаних підприємців (53%) доводилось проводити свій бізнес через будь-який стандарт якості, пов’язаний з захистом довкілля, правами людини, прозорістю мереж постачання, гідною оплатою праці, відмовою від трудової експлуатації чи безпечними умовами праці (або будь-яка інша сертифікація) до цього. Водночас цей показник значно нижчий серед опитаних мікробізнесу (35%). 

Оцінюючи аспекти довіри до установи, що проводить сертифікацію, кожен аспект зазначений як важливий на думку більшості, показники коливаються в інтервалі 62%-77%: зрозумілі та прозорі критерії сертифікації (77%), довіра до установи, що проводить сертифікацію (74%), перспективи після проходження сертифікації (68%), наявність експертних рекомендацій щодо покращення власних практик за результатами перевірки (64%), можливість отримання знаку відповідності стандарту (62%), вартість проходження сертифікації (62%).
Найбільш зручною формою для отримання  інформації та додаткових знань з теми відповідального виробництва є тематична онлайн-платформа (веб-сайт) – так зазначили 48% опитаних. Однак спостерігається відмінність серед представників мікро, малого та середнього бізнесів. Представники мікробізнесу надають перевагу офлайн-нетворкінг заходам (бізнес -форуми, зустрічі з власниками малих та середніх підприємств для обміну досвіду з впровадження практик відповідального виробництва) (49%) та безкоштовним онлайн курсам з консолідованою інформацією (теорія, практичні кейси, інтерв’ю та поради) (45%). Водночас представники малого бізнесу виділили як найбільш зручні форми: тематичну онлайн-платформу (веб-сайт) (57%) та  безкоштовний онлайн курс з консолідованою інформацією (теорія, практичні кейси, інтерв’ю та поради) (46%). 
Для половини опитаних представників бізнесу сталий розвиток означає досягнення певних фінансових показників, економічна стабільність (49%). Лише третина (29%) зазначила, що сталий розвиток – це баланс між задоволенням існуючих потреб бізнесу і захистом інтересів майбутніх поколінь.  
Оцінюючи аспекти сталого розвитку, в яких малий та середній бізнес мають найбільший вплив, найвищий показник впливу, на думку опитаних, є в аспекті «сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх» – 79% опитаних зазначили, що МСБ має вплив. Водночас найменший вплив, на думку опитаних, МСБ має на скорочення нерівності – 51% зазначили, що МСБ має вплив. 

Розсилка made in ukraine

Лише найцікавіші новини та події

Дякуємо за підписку