Публікації

Стандарт із корпоративної сталості для МСП Svidomo Made

12 липня

інші учасники

Публікуємо стандарт із корпоративної сталості для МСП Svidomo Made, за яким буде оцінюватися робота 15 українських компаній. Згідно методології та алгоритму оцінки підприємств на відповідність стандартам корпоративної сталості Svidomo Made, бізнеси, які добровільно погоджуються на візити експертів та стають частиною свідомої спільноти, отримують консультації щодо того, як покращити свої практики. А найкращі, ті які дотримуються всіх 6-ти принципів корпоративної сталості, будуть відзначені знаком якості Svidomo Made. Для споживачів це буде гарантією того, що компанія відповідально ставиться до навколишнього середовища та своїх працівників, а для виробників – знаком приналежності до нового тренду сталого виробництва та споживання (sustainable production and consumption) та гарантією, що їх бренд асоціюватиметься із чесною працею, надійністю та відкритістю.

Пункти, позначені зірочкою*, обов’язкові для отримання сертифікації Svidomo Made.

1. Базові вимоги

Компанія веде свою діяльність відповідно до  законодавства України.

 • *Підприємницька діяльність зареєстрована відповідно до вимог законодавства України та здійснюється у правовому полі.
 • *Усі працівники/ці компанії офіційно працевлаштовані відповідно до Кодексу законів про працю.
 • *Основна діяльність компанії не суперечить принципам сталого розвитку і не спричиняє безпосередньої шкоди суспільству та довкіллю. Зокрема, компанія не працює у таких сферах:

- виробництво зброї, 
- виробництво тютюну, 
- виробництво алкоголю, 
- виробництво викопного палива, 
- виробництво хутра, 
- азартні ігри. 

 • *Найвище керівництво компанії підписало Декларацію Svidomo Made, і її розміщено на веб-сайті компанії.


2. Повага до прав людини

Діяльність Компанії не порушує права людини, зокрема не допускається дискримінація за ознаками статі, віку, сексуальної орієнтації тощо.

Обов’язкові вимоги: 

 • *Компанія виконує вимоги законодавства щодо розміщення та опису вакансій.
 • *Компанія впроваджує розумні пристосування робочих умов для працівників з особливими потребами, зокрема осіб з інвалідністю (в разі їх працевлаштування).

 
Додаткові вимоги:

 • Компанія впроваджує рекомендовані форми забезпечення відсутності дискримінації, зокрема прийняття колективного договору із рекомендованими положеннями про забезпечення рівних прав чоловіків та жінок.
 • Компанія має свій профіль та користується Інтернет сервісами пошуку працівників.
 • Компанія має систему прийому і розгляду внутрішніх та зовнішніх скарг та пропозицій щодо випадків порушення прав людини.


3. Гідна оплата праці 
Працівники Компанії отримують своєчасну, повну та справедливу оплату праці.

Обов’язкові вимоги: 

 • *Компанія дотримується законодавства з питань оплати праці, зокрема: 

- виплачує заробітну плату працівнику за повністю виконану місячну (погодинну) норму праці не нижче за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством;
- повідомляє працівника про розміри оплати праці у розрізі даних, передбачених законом;
- повідомляє працівника про зміни умов оплати праці в бік погіршення не пізніше, як за два місяці до їх запровадження або зміни;
- виплачує заробітну плану не рідше двох разів на місяць;
- виплачує заробітну плату працівникам за весь час щорічної відпустки не пізніше ніж за три дні до початку відпустки;
- дотримується встановлених законом обмежень при здійсненні відрахувань чи утримань із заробітної плати;
- здійснює оплату понаднормової роботи та роботи у нічний час, вихідні дні, святкові дні відповідно до законодавства.

 • *Компанія виплачує гідну заробітну плату – заробітна плата не нижча за середню у регіоні, де працює компанія, для відповідних категорій працівників та професій.
 • *Чоловіки та жінки, які обіймають аналогічні посади та виконують аналогічний обсяг роботи, отримують однакову винагороду за свою роботу.

 
Додаткові вимоги:

 • Положення про порядок визначення винагороди, премій та заохочень включені у колективний договір. 

 
4. Безпечні умови робочого місця

Офіси, торгівельні, складські та виробничі приміщення Компанії безпечні та нешкідливі для її працівників. Працівники Компанії отримують регулярне навчання з питань безпеки та охорони праці.

Обов’язкові вимоги: 

 • *Компанія дотримується законодавства з питань забезпечення охорони та безпеки праці, зокрема: 

- регулярно та вчасно сплачує ЄСВ за працівників;
- забезпечує належні санітарно-побутові умови;
- забезпечує дотримання протиепідеміологічних вимог на період карантину відповідно до рекомендацій Головного державного санітарного лікаря України;
- створено службу охорони праці (із врахуванням розміру компанії);
- проводиться регулярне навчання, інструктаж з питань охорони праці та надання першої медичної допомоги;
- витрати на охорону праці становлять не менше 0,5 % від фонду оплати праці за попередній рік;
- умови праці пристосовані до потреб окремих категорій працівників: неповнолітніх, жінок, осіб з інвалідністю (в разі їх найму);
- проводяться медичні оглядів працівників (у випадках, передбачених законодавством); 
- забезпечено безпеку технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва; 
- працівники забезпечені спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту (у випадках, передбачених законодавством);
- забезпечено дотримання правил роздрібної торгівлі непродовольчими та продовольчими товарами (в разі здійснення такої діяльності). 

Додаткові вимоги:

 • Положення про гарантії охорони та безпеки праці включені до колективного договору. 

5. Відмова від дитячої та примусової праці 
Діяльність Компанії виключає можливість використання  дитячої та примусової праці, натомість ми прагнемо створювати можливості працевлаштування для молоді, трудових мігрантів та інших вразливих категорій населення.

Обов’язкові вимоги:

 • *Компанія дотримується законодавства з питань залучення праці неповнолітніх, зокрема: 

- не приймає на роботу осіб молодше 16 років (із врахуванням виключень щодо дозволеного використання праці дітей 14 та 15 років);
- веде облік працівників, які не досягли 18 років (в разі найму таких працівників);
- не застосовує працю осіб молодше 18 років на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні;
- приймає на роботу осіб молодше 18 років за умови отримання результатів їх медичного огляду, і в подальшому щороку, до досягнення 21 року (в разі найму таких працівників).
 
Додаткові вимоги:

 • Компанія сприяє працевлаштуванню молоді, в тому числі проходженню практики особами від 16 до 18 років, та відкрита до працевлаштування інших вразливих категорій населення.
 • Компанія здійснює аналіз ризиків використання дитячої та примусової праці при виборі своїх постачальників.  

 
6. Захист та збереження довкілля
Негативні екологічні впливи від діяльності Компанії та життєвого циклу її продукції підлягають постійній оцінці та зменшенню.

 • *Компанія знає та дотримується вимог законодавства у сфері охорони довкілля, що стосуються її діяльності, зокрема:

- Використання природних ресурсів здійснюється з додержанням обов'язкових екологічних вимог;
- В разі утворення виробничих відходів, налагоджено інвентаризацію, роздільний збір та управління відходами;
- В разі наявності стаціонарних джерел викидів в атмосферу, здійснено їхню інвентаризацію, отримано дозволи, сплачується екологічний податок;
- В разі здійснення самостійного забору поверхневих або грунтових вод та/або скиду стічних вод, отримано дозволи та сплачується екологічний податок;
- В разі використання на підприємстві небезпечних та/або токсичних речовин, отримано відповідний дозвіл; 
- Якщо у власності чи оренді підприємства перебуває земельна ділянка, то вживаються заходи для недопущення забруднення і виснаження грунту;

Інші вимоги законодавства, специфічні для даного виду діяльності:

 • *Компанія проводить оцінку своїх негативних впливів на довкілля та має план дій для їх зменшення. 


Додаткові вимоги:

 • У компанії призначений співробітник/ця, відповідальний за впровадження екологічного менеджменту.
 • У компанії запроваджено заходи зі зменшення утворення і роздільного збору побутових (офісних) відходів.
 • У компанії запроваджений «Зелений офіс».
 • Компанія виробляє принаймні 1 товар чи послугу із покращеними екологічними характеристиками.
 • Компанія має сертифікацію принаймні на 1 товар чи послугу відповідно до екологічних стандартів (ISO 14024, Органік Стандарт або інші).
 • Компанія має екологічну політику/стратегію, підписану керівництвом та доступну для зацікавлених сторін.
 • Компанія веде активну комунікацію із зацікавленими сторонами, поширює інформацію щодо екологічних аспектів своєї діяльності та реагує на скарги. 
 • Компанія практикує принципи безвідходного, вуглецево-нейтрального, веганського, органічного або локального виробництва. 
 • Бізнес-модель компанії побудована навколо вирішення екологічних проблем.
 • Компанія передає частину прибутку або оплачуваний час співробітників/ць на громадські проекти із охорони довкілля.

 
7. Прозорість мережі поставок

Прямі постачальники та контрагенти Компанії обізнані та поділяють стандарти сталості. Обираються постачальники, які відкрито демонструють прихильність сталому розвитку та готові підтвердити це на вимогу зацікавленої сторони.

Обов’язкові вимоги:

 • *Компанія здійснює перевірку умов роботи працівників постачальника на предмет їх відповідності цим стандартам (по змозі) під час особистого відвідування виробничого майданчика постачальника. 
 • *Компанія здійснює фіксацію базових вимог щодо сталості  у договорі або офіційному листуванні із постачальником.
 • *Компанія запитує та перевіряє усі релевантні дозволи, ліцензії та сертифікати, які можуть стосуватися дотримання вимог сталості. 

Додаткові вимоги: 

 • Компанія здійснює попередній Google аналіз стану та репутації постачальника, зберігає результати аналізу та здійснює періодичний повторний аналіз.  
 • Компанія має Політику роботи з постачальниками (закупівлями), де прописано врахування соціального та екологічного впливів і мінімізація негативного впливу.
 • Компанія бере участь у галузевих ініціативах та об’єднаннях. 

Прикінцеві вимоги:

 • *Компанія інформує та навчає співробітників/ць з питань дотримання даного стандарту та сталого розвитку в цілому.
 • *Компанія прагне до постійного вдосконалення та покращення показників у дотриманні даного стандарту.
 • *Компанія щороку готує публічний звіт про практики та прогрес у дотриманні даного стандарту. 
   

Дописи спецпроекту

Розсилка made in ukraine

Лише найцікавіші новини та події

Дякуємо за підписку